Til deg som har et barn som skal begynne i 1. eller 2. klasse til høsten. - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Til deg som har et barn som skal begynne i 1. eller 2. klasse til høsten.

Ønsker du /dere å benytte SFO eller leksehjelp, skoleåret 2020/2021?. Da må dere huske å søke innen 01.04.2020.
Vi minner om at e
levene i 1. og 2. klasse fortsatt skal gå på skolen 4 dager i uka, hvorav tirsdag er kort dag.
Informasjon om ordningene finner du her. På denne siden finner du også lenke til søknadsskjemaet. 

Ønsker dere leksehjelp, så er det bare å melde seg på ved å bruke dette skjemaet

Er det noe du/dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med oss på skolekontoret eller rektor ved den enkelte skole