Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

God sommer

2017-06-20
sommersol_150x139

Skolekontoret takker store og små for samarbeidet skoleåret 2016/2017 og ønsker alle en riktig god sommer.
Skoleåret 2017/2018 starter opp mandag 21. august. 

 

  

Sigdal kommune er valgt ut som en av 5 kommuner i prosjekt innkluderende læringsmiljø

2017-06-13

Barnehagene og skolene i Sigdal kommune, er sammen med Lier kommune, Ål kommune og Hemsedal kommune valgt ut til å delta i «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», pulje 2.

Prosjektet har en varighet på fire semestre og skal gå i perioden fra oktober 2017 til desember 2019. Det vil være barnehagemyndigheter, barnehager, skoleeiere og skoler som deltar.

Ny rammeplan for barnehagen

2017-06-13

Kunnskapsdepartementet har fastsett ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen skal gjelde fra 1. august 2017.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 31.05.2017

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 31.05.2017 så kan du lese disse ved å klikke her

God Påske!

2017-04-07
påske

Alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene ønskes en riktig GOD PÅSKE!

Velkommen tilbake til skoledag onsdag 19. april.

Skoleskyss skoleåret 2017/2018

2017-03-10
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever må som hovedregel selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje. Som veiledende akseptabel gangavstand regnes inntil:

1. klasse:                     1,0 km
2.-10. klasse:               2,0 km   

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 15.03.2017

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 15.03.2017 så kan du lese disse ved å klikke her

Søknadsfrist SFO skoleåret 2017/2018

2017-03-01

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Søknadsskjemaet sendes skolen hvor eleven ønsker SFO plass.

Vinterferie i uke 9

2017-02-24
Vinterbilde i Appelsindalen_150x113

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små en fin vinterferie og minner om at skolene starter opp igjen mandag 06.03.

 

Foreldreveiledningskurs

2017-02-08

Helsestasjon i Sigdal inviterer til foreldreveiledningskurs.

  • Hvordan kan jeg få et bedre forhold til barnet mitt?
  • Hva slags forelder ønsker jeg å være?
  • Hvordan gjøre mer av det som fungerer?
  • Er du opptatt av disse spørsmålene - så er dette et kurs for deg!