Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Skolebussen følger fv. 287 på strekningen Velstad-Kolsrud

2016-08-16

Det åpnes for at skolebussen kjører fv. 287 på strekningen Velstad-Kolsrud. Skoleelevene møter langs veien som tidligere.

Øvrig trafikk følger omkjøringen som skiltet.

Skolestart skoleåret 2016/2017

2016-08-01
skolestart2

Vi håper alle har hatt noen fine feriedager og ønsker velkommen til et nytt skoleår onsdag 17. og torsdag 18. august. 

Dagens sitat

2016-07-19

" Å møte et barn i blikket
er mer enn et møte med vår:
Det er som å dra på en reise
tilbake  titusenere av år." 
    ( Andre Bjerke)

Båsheim barnehage avvikler driften sommeren 2016

2016-07-19

På grunn av lav tilstrømning av barn, har Båsheim barnehage valgt å avvikle driften sommeren 2016.

Sigdal kommune takker eierstyret i Båsheim barnehage for samarbeidet gjennom mange år.

 

Skoleruta for 2016/2017

2016-07-15

Skoleåret 2016/2017 starter elevene opp onsdag 17. august.

Høstferie i uke 40

Siste skoledag før jul er 22. desember og oppstart igjen 4. januar.

Vinterferie i uke 9:

Påskeferie f.o.m. 10. april t.o.m. 18.april

Fridager i mai er : 1., 17, 25. og 26. mai

Fridager i juni er: 5. juni

Siste skoledag er tirsdag 20. juni.

 

God sommer

2016-06-22
sommersol_150x139

Skolekontoret takker store og små for samarbeidet skoleåret 2015/2016 og ønsker alle en riktig god sommer.
Skoleåret 2016/2017 starter opp onsdag 17 og torsdag 18.august.   ( oppstart torsdag gjelder 1. og 2. trinn)

SFO har planleggingsdager mandag 15. og tirsdag 16. august, og holder da stengt.  

  

Nytt nettsted om mobbing.

2016-06-15
logo nettvett

Utdanningsdirektoratet lanserer nå det nye nettstedet: www.nullmobbing.no
Her finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter:

  • Råd hvis du blir mobbet.
  • Kjenner du noen som blir mobbet
  • Barnet mitt blir mobbet, hva gjør jeg?
  • Råd til foreldre
  • Mer informasjon

Nytt kurstilbud i Kulturskolen

2016-06-06
bilde av bunadsklut

Kulturskolen i Sigdal har lyst til å sette i gang et kurs til høsten der du kan lære både å lage og montere perleklut til Sigdalsbunad. Undervisningen vil foregå på ettermiddag og kveldstid; 4 – 5 samlinger á ca. 2 klokketimer.
Kurset er egnet for elever på 7. og 8. trinn.
Lærere på kurset blir Elisabeth Nøkleby og Marit Andersen.

 

Prøveprosjekt for å bedre fysisk og psykisk læring hos barn

2016-04-01

Forskning som Utdanningsdirektoratet gjennomførte i perioden september-oktober 2015, viser at barn kan ta skade av å sitte på stol i lange tidsperioder. Det er særlig barnas nedre ryggrad som eksponeres for omfattende slitasje.
For å forhindre dette mener Kommunelegen at barn bør gjennomføre undervisningstimer i stående posisjon, så lenge dette lar seg gjøre.

 

 

Tilskudd til svømming i barnehage

2016-04-01

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann.