Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Tilbud om helseundersøkelse skoleåret 2016/2017

2016-11-28
bilde av et hjerte

I løpet av skoleåret 2016/2017 vil elevene i barne-  og ungdomsskolen  få tilbud om helseundersøkelser, syns- og hørselsundersøkelser, samt vaksinasjoner på visse alderstrinn. 

Klikk her for mer info om helseundersøkelsen og hva skolehelsetjenesten i Sigdal kan bidra med.

UMK lokalmønstring

2016-11-18

UMK lokalmønstring går av stabelen 25.03.2017 i Modum kulturhus.

Påmeldinga åpner 01.12.2016, og det er mulig å melde seg på med:

 • musikk
 • film
 • dans
 • teater
 • litteratur
 • nettredaksjon
 • konferansier
 • arrangør
 • scenetekniker og alt annet som kan vises frem på en scene.

Bli med da vel og meld deg på på umk.no !!!!
 

Foreldrebetaling i 2017

2016-11-14

Maksprisen for en barnehageplass for 2017 er nå fastsatt, og den er nå kr  2 730,- ( for en fulltidsplass.)
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og grensen blir fastsatt av Stortinget.
Barnehageneprisen kan settes lavere. Kontakt den enkelte barnehage for nærmere informasjon om foreldrebetaling.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 16.11.2016

2016-11-11

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 16.11.2016, så kan du lese disse ved å klikke her

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2017, med forbehold om Kommunestyrevedtak

2016-11-10

Satsene for Kultruskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I rådmannens budsjettforslag fra 2017 ligger det inne en økning i prisene med 2,5 %.

Dersom forslaget vedtas i Kommunestyre den 15.12.2016, blir de nye satsene for Kulturskolen kr 1250,- pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon

                                                                                                           

 
 

 

Nye satser for SFO fra 01.01.2017, med forbehold om kommunestyrets vedtak

2016-11-10

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I rådmannens budsjettforslag fra 2017 ligger det inne en økning i prisene med 2,5 %.

                                                                                                           

Skoleruta for 2017/2018

2016-10-01
skolestart_150x177

Forslaget til skolerute for 2017-2018 er behandlet i Fagutvalget- oppvekst og utdanning i Buskerud og 28.09.2016 ble den vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst

Klikk her for skoleruta

 

 

 

 

 

God høstferie!

2016-09-30
Tova, stien innover høsten 2008_150x112

Elever og lærere har fri i uke 40, fra og med mandag 03.10. til og med fredag 07.10.

Vi ønsker alle store og små en fin høstferie.

(Det er egne åpningtider i SFO på den enkelte skole.)  

 

 

Opplevelsesdag på Brannstasjonen

2016-09-10

Fredag 30. september, vil alle 6- åringene i Sigdal få mulighet til å bli med på en opplevelsesdag på brannstasjonen i Prestfoss, hvor de bla vil få ta del i følgende aktiviteter:

 • Slukke brann i kjele
  Kjøre med lift
  Spyle med brannslange
  Se hva en brannmann må ha på seg
  Lære hva en feier gjør
  Se på utstyr i en brannbil

 

Nærmere informasjon om denne dagen vil bli gitt i barnehagene. For mer info om Brannvernuka: klikk her                                             

Har du lyst til å svømme innendørs?

2016-09-05
bilde av en som svømmer

Svømmehallen i Eggedal åpner i uke 41.
I Prestfoss er svømmehallen under rehabilitering og forventes åpnet tidligst i desember 2016.