Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 23.05.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 23.05.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

God Påske!

2018-03-26
påske

Alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene ønskes en riktig GOD PÅSKE!

Velkommen tilbake til skoledag tirsdag 03. april.

Søknadsfrist for voksenopplæring

2018-03-15

Jf. Opplæringsloven §4A-1 har : ”dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter §3-1.
Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 14.03.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 14.03.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

Leksehjelp skoleåret 2018/2019

2018-03-01

Tilbudet om 1 time med leksehjelp vil bli gitt fortløpende etter endt skoledag på tirsdager og torsdager for elever på 1. til 4. trinn.

 

Vinterferie i uke 9

2018-02-23
Vinterbilde i Appelsindalen_150x113

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små en fin vinterferie og minner om at skolene starter opp igjen mandag 05.03.

 

Inkluderende barnehage og skolemiljø

2018-02-23

Fylkesmannen i Buskerud inviterte i april 2017 kommuner og frittstående skoler i Buskerud til å delta i kompetansetilbudet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», pulje 2. Tilbudet om deltakelse på prosjektet «Inkluderende barnehage og skolemiljø» er for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø.

Skoleskyss skoleåret 2018/2019

2018-02-19
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever må som hovedregel selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje. Som veiledende akseptabel gangavstand regnes inntil:

1. klasse:                     1,0 km
2.-10. klasse:               2,0 km   

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Søknadsfrist SFO skoleåret 2018/2019

2018-02-19

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Søknadsskjemaet sendes skolen hvor eleven ønsker SFO plass.

Foreldrebetaling i 2018

2018-02-19

Maksprisen for en barnehageplass i  2018 er fastsatt til kr  2910,- ( for en fulltidsplass.)
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og grensen blir fastsatt av Stortinget.