Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Skoleruta for 2017/2018

2016-10-01
skolestart_150x177

Forslaget til skolerute for 2017-2018 er behandlet i Fagutvalget- oppvekst og utdanning i Buskerud og 28.09.2016 ble den vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst

Klikk her for skoleruta

 

 

 

 

 

God høstferie!

2016-09-30
Tova, stien innover høsten 2008_150x112

Elever og lærere har fri i uke 40, fra og med mandag 03.10. til og med fredag 07.10.

Vi ønsker alle store og små en fin høstferie.

(Det er egne åpningtider i SFO på den enkelte skole.)  

 

 

Opplevelsesdag på Brannstasjonen

2016-09-10

Fredag 30. september, vil alle 6- åringene i Sigdal få mulighet til å bli med på en opplevelsesdag på brannstasjonen i Prestfoss, hvor de bla vil få ta del i følgende aktiviteter:

 • Slukke brann i kjele
  Kjøre med lift
  Spyle med brannslange
  Se hva en brannmann må ha på seg
  Lære hva en feier gjør
  Se på utstyr i en brannbil

 

Nærmere informasjon om denne dagen vil bli gitt i barnehagene. For mer info om Brannvernuka: klikk her                                             

Har du lyst til å svømme innendørs?

2016-09-05
bilde av en som svømmer

Svømmehallen i Eggedal åpner i uke 41.
I Prestfoss er svømmehallen under rehabilitering og forventes åpnet tidligst i desember 2016. 

Innmelding av elever til grunnskolens 1. trinn

2016-09-01
skolesekk_150x180

Alle barn som fyller 6 år i 2017 er skolepliktige. Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2017 skal meldes inn til skolene innen 1. oktober 2016. . Meldeskjema fås på barneskolene og i barnehagene, eller kan lastes ned her.

Ved søknad om skolegang på naboskole eller i nabokommune, gjelder samme frist. I tillegg til meldeskjema må egen søknad vedlegges.

Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart, klikk her for søknadsskjema .

 

Skolebussen følger fv. 287 på strekningen Velstad-Kolsrud

2016-08-16

Det åpnes for at skolebussen kjører fv. 287 på strekningen Velstad-Kolsrud. Skoleelevene møter langs veien som tidligere.

Øvrig trafikk følger omkjøringen som skiltet.

Skolestart skoleåret 2016/2017

2016-08-01
skolestart2

Vi håper alle har hatt noen fine feriedager og ønsker velkommen til et nytt skoleår onsdag 17. og torsdag 18. august. 

Dagens sitat

2016-07-19

" Å møte et barn i blikket
er mer enn et møte med vår:
Det er som å dra på en reise
tilbake  titusenere av år." 
    ( Andre Bjerke)

Båsheim barnehage avvikler driften sommeren 2016

2016-07-19

På grunn av lav tilstrømning av barn, har Båsheim barnehage valgt å avvikle driften sommeren 2016.

Sigdal kommune takker eierstyret i Båsheim barnehage for samarbeidet gjennom mange år.

 

Skoleruta for 2016/2017

2016-07-15

Skoleåret 2016/2017 starter elevene opp onsdag 17. august.

Høstferie i uke 40

Siste skoledag før jul er 22. desember og oppstart igjen 4. januar.

Vinterferie i uke 9:

Påskeferie f.o.m. 10. april t.o.m. 18.april

Fridager i mai er : 1., 17, 25. og 26. mai

Fridager i juni er: 5. juni

Siste skoledag er tirsdag 20. juni.