Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Utvidet rett til barnehageplass

2017-01-20

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barnehageplass. Denne retten skal tre i kraft i 2017.

Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Etter all sannsynlighet vil Stortinget fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017.

Har du barn som er født i november 2016 og ønsker barnehageplass, må du søke innen fristen 1. februar 2017.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 25.01.2017

2017-01-18

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 25.01.2017, så kan du lese disse ved å klikke her

Dagens sitat

2017-01-06

 Tenk POSITIVE tanker
      Si POSITIVE ord
Gjør POSITIVE handlinger
  og det POSITIVE gror.

 

Søknadsfrist barnehageåret 2017/2018

2017-01-01

Trenger du barnehageplass neste barnehageår.?

Da må du søke innen fristen som er 1. februar. Det må fylles ut ett søknadsskjema pr. barn, og søknaden sendes til den barnehagen som står som din første prioritet.

Klikk her for søknadsskjema og informasjon om skjemaet og hovedopptaket

Klikk her for mere info om barnehagene

 

Godt nyttår!

2016-12-30
Godt_nyttaar_2012_150x85

Et godt nytt år ønskes dere alle!

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små velkommen tilbake til skole, SFO og barnehage etter en velfortjent juleferie, onsdag den 04. januar.

 

GOD JUL

2016-12-22
2000x2000God+jul1_150x160

Sigdal skolekontor ønsker alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene i kommunen en riktig GOD JUL!

Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2017.

2016-12-19
Penger

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2016, ble nye satser for 2017 vedtatt.

 

 

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2017.

2016-12-19
Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 15.12.2016 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1250,- pr. barn pr. semester. ( en økning i prisene med 2,5 % fra 2016)
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon

                                                                                                           

 
 

 

Høring om "Den gode skole"

2016-12-14
Den gode skole

Sigdal kommune som skoleeier har ansvar for å fastsette utviklingsmål for Sigdalskolen. Målene er knyttet til følgende områder:

 Elevenes læring og læringsmiljø.

 Medarbeiderne i skolen

 Samarbeid med foreldre

 Lokalsamfunnets forventninger

Den "Gode skole « skal evalueres hvert 4 år med systematisk tilbakemelding fra elever, medarbeidere og foresatte. Evalueringen legges frem som politisk behandling, og danner grunnlag for en ny strategisk plan. Målene utvikles i en prosess hvor elever, foreldre, lærere, skoleledere, tillitsvalgte og politikere deltar

Vi har nå høsten 2016 gjennomført en evaluering av « Den gode skole 2012-2016».

Tilbud om helseundersøkelse skoleåret 2016/2017

2016-11-28
bilde av et hjerte

I løpet av skoleåret 2016/2017 vil elevene i barne-  og ungdomsskolen  få tilbud om helseundersøkelser, syns- og hørselsundersøkelser, samt vaksinasjoner på visse alderstrinn. 

Klikk her for mer info om helseundersøkelsen og hva skolehelsetjenesten i Sigdal kan bidra med.