Grunnskole - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Grunnskole

Skolene i Sigdal

Sigdal kommune har tre barneskoler med sfo-tilbud og en ungdomsskole. Alle skolene i Sigdal har nå gjennomgått en stor renoveringsprosess de siste årene og fremstår nå med gode, fleksible læringsarealer hvor to-tre trinn deler "base" bestående av fellesrom, klasserom, grupperom og garderober.

Den gode skole i Sigdal

Utviklingsmål for skolene 2017-2021 "Den gode skole " er vedtatt av kommunestyret 27.04.2017. Målene danner sammen med en resultatvurdering av skolens arbeid, et grunnlag for skolenes årlige utviklingsplaner.

Samarbeidspartnere:

Knattholmen
Lillegården kompetansesenter for læringsmiljø og atderdsforskning
MOT
Utdanningsdirektoratet
Skoleporten
Skolehelsetjenesten
Barneombudet
Trygg Trafikk
Fylkesmannen

Sentrale dokumenter:

LP modellen
Læreplan
MOT
Opplæringsloven med forskrifter
 

Medarbeidere innen grunnskolens virksomhet:

Navn

Tittel

Telefon

Susanne Taalesen

Skolesjef

32 71 14 00

Berit Kathrine Jokerud

Rådgiver

32 71 14 00

Ingrid Solberg

Saksbehandler


32 71 14 00

Toril Ebbesberg

Leder for Kulturskolen og Kulturell skolesekk

32 71 14 00