Barnehagene i Sigdal - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Barnehagene i Sigdal

I Sigdal kan vi bla by på meget trygge og gode bo- og oppvekstvilkår og full barnehagedekning.
Sigdal kommune tilbyr totalt 184 barnehageplasser fordelt på 4 barnehager.

De private barnehagene i Sigdal

I Sigdal er det 4 private  barnehager. De er alle foreldredrevet, men leier barnehagebygga av Sigdal kommune
Klikk her for informasjon om barnehagene.

Eggedal barnehage
3359 Eggedal
Eggedal skolekrets
e-post: post@eggedalbarnehage.no        

Enger barnehage
3358 N. Eggedal
Eggedal skolekrets
e-post: post@engerbarnehage.no        

Prestfoss barnehage
3350 Prestfoss
Prestfoss skolekrets
e-post: post@prestfossbarnehage.no

Nerstad barnehage
3350 Prestfoss
Nerstad skolekrets
e-post: post@nerstadbarnehage.no

Nyttig informasjon for deg som ønsker barnehageplass

Sigdal kommune og de private barnehagene samarbeider om opptak. Dette innebærer bruk av felles søknadsskjema og samordning av søkerlister.
Det er ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. februar. Suppleringsopptak foretas, dersom det er ledige plasser.

Søknadsskjema for barnehageopptak.
Orientering om søknadsskjemaet og hovedopptaket.
Endringsskjemaer ( brukes dersom en ønsker å endre plass/ evt. barnehage)
Oppsigelse av barnehageplass
Søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling og fritak for 20 timer.
Informasjon om ordningen med reduksjon og fritak.
Vedtekter
Klageadgang ved opptak
Ofte stilte spørsmål om barnehager
Kontantstøtteordningen

Nyttig informasjon til deg som har barn som går siste året i barnehagen

Overgang barnehage- skole
Innmeldingskjemaer og søknadsskjemaer for skole, finner du under aktuell informasjon på grunnskolesida

Nyttig informasjon til deg som vil starte barnehage eller skal være dagmamma

Godkjenning av barnehage med veileder
Godkjenning etter miljørettet helsevern
Forskrift etter miljørettet helsevern med veileder til forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om familiebarnehage
Etablere barnehage.no

Skal du være dagmamma og ha tre eller flere barn samtidig, og du tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer for hvert barn, må du ha godkjenning fra kommunen.

Her er vi som jobber med barnehagesaker

Navn

Tittel

Telefon

Susanne Taalesen

Skolesjef

32 71 14 00

Berit Kathrine Jokerud

Rådgiver

32 71 14 00

Ingrid Solberg

Saksbehandler


32 71 14 00