Kommunalt FAU - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Kommunalt FAU

Høsten 2006 ble det opprettet et kommunalt foreldreutvalg for skolene i Sigdal. Utvalget består av leder og nestleder for foreldreutvalget ved barneskolene på Nerstad, Eggedal og Prestfoss og på Sigdal ungdomsskole. Skolesjef er sekretær for utvalget. Foreldreutvalget har møter i forkant av hvert hovedutvalg for oppvekst og kultur.Klikk her for møteplan