Søknadsfrist SFO skoleåret 2020/2021 - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Søknadsfrist SFO skoleåret 2020/2021

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Mere info finner du her.