Redusert foreldrebetaling - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Redusert foreldrebetaling

Innfrir du retten til redusert foreldrebetaling og / eller 20 timer gratis kjernetid, så må du sende en søknad til oss innen 1. mai.

Les mer her om reglene. (Prøv gjerne regneeksemplet som beregner prisen for deg.)