Leksehjelp skoleåret 2020/2021 - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Leksehjelp skoleåret 2020/2021

Tilbudet om 1 time med leksehjelp vil bli gitt fortløpende etter endt skoledag på tirsdager og torsdager for elever på 1. til 4. trinn.

 

Elever som er interessert i å bruke tilbudet, melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet innen 01. april. Påmeldingen er bindende. 

NB. Alle som ønsker leksehjelp må fylle ut påmeldingsskjemaet, selv om man har krysset av for leksehjelp på søknadsskjema for SFO!