God Påske! - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

God Påske!

påske

Alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene ønskes en riktig GOD PÅSKE!

Kriseledelsen i Sigdal har besluttet¨å opprettholde stenging av skoler/barnehager frem til og med 24.4. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge senest 20.04