sigdalskolene.custompublish.com

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal 2017

Tilstandsrapport 2017 med oppsummering for skoleåret 2016/2017 legges frem for Hovedutvalget for oppvekst den 15.11 og behandles i Kommunestyret den 14.12.2017. Tilstandsrapporten gir informasjon om læringsresultat og læringsmiljø i Sigdalsskolen i skoleåret 2016-2017.

 

2017-11-10 Berit Kathrine Jokerud