sigdalskolene.custompublish.com

Barnehagene i Sigdal

I Sigdal kan vi bla by på meget trygge og gode bo- og oppvekstvilkår og full barnehagedekning.
Sigdal kommune tilbyr totalt 184 barnehageplasser fordelt på 4 barnehager.

De private barnehagene i Sigdal

Vi har 4 foreldredrevne barnehager.
Klikk her for informasjon om barnehagene.

Eggedal barnehage
3359 Eggedal
Eggedal skolekrets
e-post: post@eggedalbarnehage.no

 


Enger barnehage
3358 N. Eggedal
Eggedal skolekrets
e-post: post@engerbarnehage.no

 

 

 

Prestfoss barnehage
3350 Prestfoss
Kringstad skolekrets
e-post: post@prestfossbarnehage.no

 

Nerstad barnehage
3350 Prestfoss
Nerstad skolekrets
e-post: post@nerstadbarnehage.no

 

 

Nyttig informasjon for deg som ønsker barnehageplass

Sigdal kommune og de private barnehagene samarbeider om opptak. Dette innebærer bruk av felles søknadsskjema og samordning av søkerlister.
Det er ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. februar. Suppleringsopptak foretas, dersom det er ledige plasser.

Søknadsskjema for barnehageopptak.
Orientering om søknadsskjemaet og hovedopptaket.
Endringsskjemaer ( brukes dersom en ønsker å endre plass/ evt. barnehage)
Søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling og fritak for 20 timer.
Informasjon om ordningen med reduksjon og fritak.
Vedtekter
Klageadgang ved opptak
Ofte stilte spørsmål om barnehager
Kontantstøtteordningen

Nyttig informasjon til deg som har barn som går siste året i barnehagen

Overgang barnehage- skole
Innmeldingskjemaer og søknadsskjemaer for skole, finner du under aktuell informasjon på grunnskolesida

Her er vi som jobber med barnehagesaker

Navn

Tittel

Telefon

Susanne Taalesen

Skolesjef

32 71 14 00

Berit Kathrine Jokerud

Rådgiver

32 71 14 00

Ingrid Solberg

Saksbehandler


32 71 14 00

2011-09-15 Berit Kathrine Jokerud