Her er vi som jobber på Sigdal skolekontor - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Her er vi som jobber på Sigdal skolekontor

Navn

Tittel

Telefon

Susanne Taalesen

Skolesjef

32 71 14 00

Berit Kathrine Jokerud

Rådgiver

32 71 14 00

Ingrid Solberg

Saksbehandler


32 71 14 00

Toril Ebbesberg

Leder for Kulturskolen og Kulturell skolesekk

32 71 14 00