Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Redusert foreldrebetaling

2020-04-01

Innfrir du retten til redusert foreldrebetaling og / eller 20 timer gratis kjernetid, så må du sende en søknad til oss innen 1. mai.

Les mer her om reglene. (Prøv gjerne regneeksemplet som beregner prisen for deg.) 

Skoleskyss skoleåret 2020/2021

2020-03-01
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Se retningslinjer

Søknadsfrist SFO skoleåret 2020/2021

2020-02-21

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Mere info finner du her.

Leksehjelp skoleåret 2020/2021

2020-02-21

Tilbudet om 1 time med leksehjelp vil bli gitt fortløpende etter endt skoledag på tirsdager og torsdager for elever på 1. til 4. trinn.

 

Til deg som har et barn som skal begynne i 1. eller 2. klasse til høsten.

2020-01-14

Ønsker du /dere å benytte SFO eller leksehjelp, skoleåret 2020/2021?. Da må dere huske å søke innen 01.04.2020.
Vi minner om at e
levene i 1. og 2. klasse fortsatt skal gå på skolen 4 dager i uka, hvorav tirsdag er kort dag.
Informasjon om ordningene finner du her. På denne siden finner du også lenke til søknadsskjemaet. 

Ønsker dere leksehjelp, så er det bare å melde seg på ved å bruke dette skjemaet

Er det noe du/dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med oss på skolekontoret eller rektor ved den enkelte skole

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2020.

2019-12-19
Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 12.12.2019 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er 1 480,- kroner pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon

                                                                                                           

 
 

 

Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2020.

2019-12-19
Penger

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2019, ble nye satser for 2020 vedtatt.

 

 

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 13.11.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 13.11.2019, så kan du lese disse ved å klikke her

Felles kommunalt utdanningslegat

2019-09-01

Midler fra Sigdal kommunes felles kommunale utdanningslegat deles ut til ungdom som søker utdanning etter grunnskole.
Egen og foreldrenes betalingsevne skal legges til grunn.
Søknadsfrist 01. oktober.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 28.08.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 28.08.2019, så kan du lese disse ved å klikke her